O mnie

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie...

CZYTAJ WIĘCEJ

Opinie

Obecnie pracuję w przedszkolu integracyjnym, prowadzę terapię dla dzieci z różnymi zaburzeniami mowy...

CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy do logopedy?

Z dzieckiem trzyletnim
Gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze zamiast wyrazów (zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko mało gaworzyło lub nie gaworzyło wcale)...

Z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Brak intencji komunikacji, brak gestu wskazywania palcem, brak lub opóźniony rozwój mowy, brak słuchania...

CZYTAJ WIĘCEJ

Dla rodziców

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka
W jaki sposób możesz wspierać rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym? Mów do dziecka, zwracając uwagę na poprawność językową wypowiedzi, nie spieszczaj i nie zdrabniaj!

Wady wymowy
Dyslalia, Alalia, Jąkanie, Opóźniony rozwój mowy, Afazja, Afazja dziecięca.

CZYTAJ WIĘCEJ